Barndomshjemmet

Vi er et hjem for mindre børn

 

Barndomshjemmet er et bosted for børn ned til fire år, som skal kunne bo på stedet deres barndom ud.
Vi har plads til fem børn og bor i en stor gammel villa i Aabenraas midtby. Tæt på skole, fritidsaktiviteter, indkøb, biograf, gågade og strand.
På første sal har børnene hver deres værelse. Her er også bad og toilet, samt den voksnes soveværelse. Villaen er gammel, men meget hyggelig med nogle store stuer og et dejligt køkken/alrum.
Her er en gammel have med trampolin, drivhus, hængekøje og havemøbler - det er meningen, at huset skal danne rammen om børnenes HJEM.

Livet på Barndomshjemmet

 • Generelt arbejder vi ud fra Rønshoved Skolehjems værdigrundlag, men specifikt for Barndomshjemmet skal det kunne inddrage børnenes familier, og lade forældrene følge og være en del af børnenes liv, så meget som børnene og deres fælles forhold magter.

  Her kan være guidning af forældrene, uden at der er tale om egentlig familiebehandling.

  Barndomshjemmet skal også være i stand til at håndtere det eventuelle pres, familierelationerne kan medføre.

  Børnene skal lære stabile relationer blandt voksne ved, at medarbejderne ser deres opgave som en livsopgave. Det vil blandt andet sige, at deres ansættelser skal være langvarige og medarbejderne skal præges af en forståelse af, at de skaber livslange kontakter til børnene.

 • Dagligdagen på Barndomshjemmet ligner mange andres hjem. Børnene står op, spiser morgenmad i fællesskab og går derefter i skole eller daginstitution hver dag.
  Når børnene kommer hjem fra skole/Daginstitution/SFO samles vi i køkkenet, hvorefter dagen bruges på forskellige gøremål, så som lektielæsning, madlavning, fritidsaktiviteter eller tid med personalet eller vennerne.

  Børnene skal selv med aldersvarende hjælp holde deres værelser pæne og opryddede.

  Det er et mål for Barndomshjemmet, at børnene deltager i foreningslivet i byen på helt almindelige vilkår.
  Forældrene er selvfølgelig den største aktør i samarbejdet omkring børnene. Vi arbejder for at få en god involvering og et godt afklaret forhold til den biologiske familie.
  Personalet har desuden tæt kontakt til skoler, daginstitutioner, PPR og evt. andre aktører i barnet liv – selvfølgelig med forældrenes samtykke.

  Arbejdet tager afsæt i barnets handleplan og vi leverer halvårlig ICS-rapport, samt deltager hver 3. måned i barnets opfølgningsmøde med forældre, rådgiver og andre relevante deltagere.

  Personalet har løbende individuelle samtaler med børnene og benytter FIT (Feedback informed treatment) til at opnå viden om barnets trivsel, fra barnet selv og andre aktører der er tæt på barnet.
  Pædagogisk er Barndomshjemmet karakteriseret ved, at vi arbejder ud fra relationsorienterede arbejdsgange.
  Medarbejderne skal klædes på til behandlingsdelen via månedlig supervision, personalemøde hver 14. dag og kursus rettet mod en anerkendende tilgang til relationspædagogik, hvor de samtidig må forstå, at forældrekontakten er essentiel.

 • Man får typisk plads via sin socialrådgiver. Pladser visiteres gennem Aabenraa Kommune – Børn og Familie.

 • Barndomshjemmet er et af Aabenraa kommunes tilbud, til anbragte børn. Organisatorisk ligger vi under Rønshoved Skolehjem og er beliggende Bjerggade 5 i Aabenraa.

Barndomshjemmet

 • Lea Nedergaard Hansen
  Afdelingsleder

  tlf. 73 76 60 79
  e-mail: lnha@aabenraa.dk

  Bjerggade 5, 6200 Aabenraa