Børnehuset Grønningen - Aflastning

Vi hjælper 6 til 12-årige børn til bedre trivsel i hverdagen

 

                                                            

Børnehusene

 • I børnehusene hjælper vi børnene til en meningsfuld og tryg hverdag efter skoletid. Vi læser lektier og laver mad sammen med børnene, og vi tilbyder kreative udfoldelser ude og inde.

  Vi hjælper desuden børnene med praktiske gøremål og personlig hygiejne.

  Vi holder individuelle samtale med børnene, og hjælpen sker i samarbejde med barnet, forældrene og andre aktører, der er tæt på barnet.

 • Vi henter barnet fra skole og børnehave eller barnet går selv fra skole til børnehuset. Her er personalet sammen med børnene og guider dem igennem dagens gøremål.

  Dagligdagen i børnehusene består af forskellige aktiviteter, som omfatter leg, lektielæsning og praktiske gøremål.

  Vi spiser aftensmad sammen med børnene, inden vi kører dem hjem til forældrene ofte med en madpakke til næste dag og tænderne børstet. I den forbindelse fortæller vi kort om dagens gang og udveksler vigtige beskeder med forældrene.

  Derudover er vi jævnligt i telefonisk kontakt med forældrene om barnets trivsel og særlige fokusområder. Efter aftale med forældrene har vi tæt kontakt med skole, daginstitution, PPR, klubber og andre aktører i barnets liv.

  Arbejdet tager afsæt i barnets handleplan, som vi følger op på sammen med forældre og andre aktører hver tredje måned.

  Det overordnede mål med vores arbejde er at sikre, at barnet trives.

   

   

 • Man får plads efter aftale med Aabenraa Kommunes afdeling for Børn og Familie. Det kan for eksempel ske via socialrådgiver.

 • Børnehusene Grønningen og Klinkbjerg hører under Aabenraa Kommunes forebyggende tilbud til børn, der har brug for særlig støtte. Organisatorisk er vi en del af Rønshoved Skolehjem.

Børnehusene

 • Afdelingsleder Grønningen
  Lea Nedergaard Hansen

  tlf. 73766079
  e-mail: lnha@aabenraa.dk

  Grønningen 4, 6230 Rødekro