Helikopter

Som navnet siger, tager projektets enhed og familien billedlig talt helikopteren op for at få fuldt overblik over problemstillinger, hvis familien har børn, der er truet af anbringelse.

Helikopterne

 • Projektets enhed træder sammen ad hoc og kulegraver problemstillinger omkring anbringelsestruede børn og unge ved interview og læsning.

  Vores opgave er at nytænke individuelle løsninger tættere på almenområdet og forebygge anbringelser.

  Løsningerne er baseret på dialog med familien gennem personlige interviews.
  Vi arbejder ud fra en helhedsorienteret tilgang, hvor vi samarbejder tværfagligt efter behov med andre instanser i Aabenraa Kommune.

 • I starten af et projekt arbejder vi mest praktisk, hvor vi hjælper med almene dagligdags gøremål og udfordringer i en familie.
  På længere sigt vil vi forankre forandringerne.
  Derfor kigger vi på familiens fremadrettede budgetter, vi afholder familiesamtaler med udredning af familiernes problemstillinger, og vi går efter langtidsholdbare løsninger til børnene.

   

  Dialogbaserede løsninger

  Udgangspunktet for Helikopterenheden er, at vi inddrager familierne i dialog om løsninger. 
  Det gør vi med personlige interviews med alle i familien for at afklare familiernes problemstillinger, deres behov for hjælp og mulige indsatser. Det er meningen, at familierne bevarer ansvaret for deres udvikling ved at give dem medbestemmelse og medinddragelse i opgaveløsningen.

   

  Tværfaglige indsatser

  Et væsentligt led i familiernes indsatser har været, at Helikopterenheden tænker helhedsorienteret ved at samarbejde tværfagligt med andre instanser i Aabenraa Kommune.

  Senest har Helikopterenheden eksempelvis samarbejdet med: jobcenter, skolevæsnet, skadedyrsbekæmpelse, håndværkere, folk med forstand på budgetter, sygehus, psykiatri, rengøringsfirmaer, Kattens Værn, Visitation og Rehabilitering, fritidstilbud – samt alt indenfor Børn og Familie.

 • Det er Aabenraa Kommunes Børn og Familieaafdeling, der tildeler plads typisk ved hjælp af en socialrådgiver, som er tilknyttet familien.

 • Helikopter hører under Rønshoved Skolehjem, som sorterer under Aabenraa Kommunes afdeling for Børn og Familie. Projektet løber til udgangen af 2021.