Samværsafdelingen

Samværsafdelingen

 

Støttet og overvåget samvær er hjælp til børn til at mødes
med forældre, som børnene af forskellige årsager ikke kan
være sammen med i dagligdagen.

Samværsafdelingen

 • Nogle børn kan ikke bo sammen med deres forældre.
  Vi hjælper børnene og deres forældre med at være sammen på en god måde i trygge omgivelser i et afgrænset tidsrum.
  Konkret foregår samværet oftest i to samværslokaler i en nedlagt børnehave i Rødekro, hvor der også er en legeplads.

 • Samvær forgår meget forskelligt efter, hvor gamle børnene er.
  Ved samvær leges der, spilles spil og hygges.

  Som samværskonsulenter giver vi råd og vejledning til de biologiske forældre og børn. Ved hvert samvær tilbydes forældrene en samtale før og efter.
  Samvær foregår primært i vores samværslokaler, men kan også foregå andre steder for eksempel i forældrenes eller plejeforældrenes hjem.

  Vi samarbejder med familier, institutioner og rådgiver. Det er socialrådgiveren, der fastsætter tid og hyppighed for samvær.

 • Ved en anbringelse af et barn fastsætter socialrådgiver samvær mellem barn og forældre.

 • Støttet og overvåget samvær er en del af Rønshoved, som igen er en del af Aabenraa Kommunes tilbud til anbragte børn og familier.

Samværnsafdelingen

 • Jan Mensel Møller
  Afdelingsleder

  tlf. 73766077
  e-mail: jmoel@aabenraa.dk

  Grønningen 4, 6230 Rødekro