Udsigten - aflastning

Et sted, hvor børn kan komme i aflastning

 

Her bor børn mellem 7 og 16 år enkelte dage om ugen. Det er beliggende i en gulstensvilla, som er indrettet med eget køkken, opholdsstue, 2 badeværelser og 5 børneværelser, samt voksensoveværelse. Hvert barn får deres eget værelse i den periode, de er i Udsigten. Vi har op til fem børn boende ad gangen.

Livet på Udsigten

 • Børnene bor hjemme hos deres egen familie eller plejefamilie, men de har i perioder brug for andre omgivelser. Opholdet hos os sker efter individuelle aftaler og er typisk af nogle dages varighed ad gangen i løbet af ugen eller i weekenden.
  Vi formidler normer, regler og værdier. Vi stiller krav og giver børnene de udfordringer, de har brug for. Vi giver dem omsorg og gode oplevelser og møder dem med respekt og anerkendelse.
  Vi lægger vægt på, at det er barnets primære voksne på hjemmefronten, der har overordnet ansvar for barnets hverdag og trivsel.

 • Hverdagen skal være tryg og overskuelig, og vi bestræber os på at få den daglige rytme til at ligne den, man finder i de fleste familier.
  Børnene bliver vækket, så der er god tid til morgenmad og at komme i tøjet og i skole. Om eftermiddagen laves der lektier, børnene går til deres sædvanlige fritidsinteresser eller der hygges inden vi spiser aftensmad sammen. Maden i Udsigten er sund, varieret og børnevenlig.

  Nogle dage er børnene med til at lave maden, ligesom de også har indflydelse på hvilke retter, der bliver sat på madplanen.
  Udsigten er beliggende som nabo til det oprindelige Rønshoved Skolehjem, tæt ved vand og strand. I weekenderne er der tid og plads til aktiviteter og samvær. Vi bruger vandet omkring os, vores bålplads og nyder naturen. Vi hygger med indendørsaktiviteter som at tegne, male og spille. Vi tager også på ture ud af huset, hvor vi tager afsæt i børnenes interesseområder og muligheder for læring i vores samfund.
  Personalet har løbende individuelle samtaler med børnene og benytter FIT (Feedback informed treatment) til at opnå viden om barnets trivsel, fra barnet selv og andre aktører, der er tæt på barnet.

  Personalet afholder fælles børnemøder, hvor man bringer store som små emner på bane. Her har børnene mulighed for at øve sig i tage del i konstruktive dialoger og diskussioner. Børnemøderne bruger vi til at justere, hjælpe, formidle og sættes fokus på det, som fylder hos børnene, både individuelt og som fælles flok.
  Udsigten har med forældrenes samtykke kontakt til skole og evt. andre aktører i barnets liv.
  Vi tager afsæt i barnets handleplan. Vi leverer halvårlig ICS-rapport og deltager hver 3. måned i barnets opfølgnings-møde, med forældre, socialrådgiver og andre relevante deltagere.

  Udsigten tilbyder mulighed for udvidet ophold i form af en hel sammenhængende uge i forbindelse med vinterferie i uge 7 og efterårsferie i uge 42. Vi tilbyder også mulighed for deltagelse ved udsigtens årlige kolonitur i uge 28.
  I ferier kan Udsigten skifte matrikel til sommerhus eller lign, der kan rumme flere end 5 børn på ophold ad gangen.

 • Man får plads via sin socialrådgiver.

 • Udsigten hører under Rønshoved Skolehjem, som er den del af Aabenraa Kommunes Børn og Familie-afdeling.

Udsigten

 • Nicole Eskildsen
  Afdelingsleder

  tlf. 73768712
  e-mail: ne@aabenraa.dk

  Strandvejen 12, 6340 Kruså