Familiepleje

Familieplejekonsulenterne

 

Når et barn eller en ung skal i aflastning, anbringes eller have en fritidsfamilie, er det familieplejekonsulenterne, der finder en familie, der passer til barnet. Plejefamilierne skal igennem et godkendelsesforløb ved Socialtilsynet, inden de er godkendte som plejefamilier.
Når en familie har et barn eller en ung fra Aabenraa kommune, yder familieplejekonsulenterne rådgivning, støtte og supervision til plejefamilien, for at de sammen med barnet og barnets netværk giver muligheder for at barnet udvikler sig så godt som muligt.

Familiepleje muligheder

 • En fritidsfamilie kan både være par og enlige med og uden børn. Familien skal have lyst til at tage sig af 1-2 børn på alle ugens hverdage efter skoletid eller daginstitution og frem til ca. kl. 19. Aktiviteterne kan f.eks. være hjælp til lektier, besøg hos tandlæge eller frisør eller aftaler med legekammerater.
  Fritidsfamilien bor i nærheden af barnet, så barnet er tæt på fritidsaktiviteter og sit netværk.

 • En aflastningsfamilie er kendetegnet ved, at barnet bor hos sin egen familie og kun er hos aflastningsfamilien et bestemt antal døgn om måneden, oftest i weekenderne.

 • En støttefamilie er en godkendt plejefamilie, der yder støtte til en familie, hvor det er beskrevet, at barnet har særlige behov og forældrene har udfordringer i forhold til forældrekompetence. Støttefamilien har barnet i aflastning eller evt. døgnpleje i udslusning og arbejder samtidig i barnets hjem, sammen med forældrene, omkring praktiske og pædagogiske opgaver. Støttefamilien hjælper barnets familie med at forstå og hjælpe barnet, så de kan blive stærkere som forældre.

 • En netværksfamilie er kendetegnet ved, at der er en personlig relation mellem barnet eller den unge og den pågældende familie.
  Formålet med en netværksanbringelse/slægtsanbringelse er at udnytte ressourcer i barnets familie og netværk og holde fast i barnets varige relationer.

 • En plejefamilie, er en familie, der tager et barn eller en ung ind i deres egen familie i en kortere eller længere periode.

  Plejefamiliens opgave er at støtte barnet/den unge i det levede familieliv og bakke op om barnets/den unges kontakt til netværket - både det biologiske netværk og andre varige relationer.

 • Ønsker I at blive godkendt som plejefamilie, skal I godkendes af Social Tilsyn Syd.

  Oplysninger om godkendelsesprocessen findes på Social Tilsyns Syds hjemmeside -Social Tilsyn Syd

  Har I lyst til at høre mere om arbejdet som plejefamilie i Aabenraa kommune, kan I altid kontakte Rønshoved Skolehjem.

  • 84 Aflastning til børn og unge.

  Ønsker du/I at hjælpe et barn og en familie ved at være aflastningsfamilie?

  Du er en del af en familie eller du bor alene og føler, at der er plads og overskud til, at tage et barn ind og give dem nogle gode dage sammen med dig/jer.

  Servicelovens § 84 er et aflastningstilbud som ikke kræver en godkendelse ved Social Tilsyn Syd. Du vil blive godkendt af familieplejen i Aabenraa kommune.

  Barnet du/I vil modtage i aflastning kan både være kendt for jer, men det kan også være et barn som familieplejen matcher jer med.

  Servicelovens § 84 er et tilbud til familier, der har brug for en pause fra deres barn med særlige behov, ofte pga. hensyntagende til resten af familien.

  Er du/I interesseret i at høre nærmere om § 84 aflastning, så kontakt gerne familieplejeområdet i Aabenraa kommune på Post-familieplejeomr@aabenraa.dk

Familieplejekonsulenterne

 • Afdelingsleder
  Tina Mechlenborg van Ewijk

  tlf. 73767720
  e-mail: tmjoe@aabenraa.dk

  Strandvejen 10, 6340 Kruså