Akut team

Ambulant specialenhed – ”Akut-teamet”

 

2.1. Formål

 

Formålet med akut-teamet er at reducere antallet af akutanbringelser i Aabenraa Kommune.

Akut-teamet skal bidrage til, at der skabes større klarhed og viden om problematikkerne i hjemmet og dermed afværge en egentlig anbringelse. Akut-teamets beskrivelse kan indgå i en børnefaglig undersøgelse, visitationsindstilling og efterfølgende foranstaltning.

 

2.2 Organisation

 

Akut-teamet er organiseret under Hus til ung i Børn og Familie.

 

2.3 Lovgrundlag

 

SEL § 11 og § 52. 

 

2.4 Sagsgang

 

Myndighedsrådgiveren har inden opkaldet til akut-teamet vurderet, at der er tale om en akut problemstilling i familien, hvor løsningen på den akutte situation alene ville kunne blive løst med en akut-anbringelse af barnet/den unge.

Indenfor alm. åbningstid drøftes dette med den Faglige konsulent eller Kontorlederen.

Myndighedsrådgiveren kontakter akut-teamet på telefon nr. 7376 6070 eller 7376 8710

 

Myndighedsrådgiveren orienterer kontaktpersonen i akut-teamet, hvad der er sket forud for kontakten til akut-teamet. Myndighedsrådgiveren er ansvarlig for at allerede eksisterende relevante sagsakter fremføres for akutteamet, således at akutteamet har et overblik over historikken i familien.

Der aftales samtidig et opfølgningsmøde mellem akut-team, sagsbehandler og familien indenfor de næste 14. dage.

 

Akut-teamet tager derefter kontakt med familien. Den første kontakt kan være telefonisk, hvor aftaler om besøg indgås.

 

Hvis akut-teamet vurderer at der er behov for særlig støtte til familien efter akut-teamets indsats i familien, inden udgangen af den 14. dag vil akut-teamets medarbejdere udarbejde en status (ICS test 120), hvor de beskriver, hvad familiens behov for støtte er fremover.

 

Den primære opgave for akut-teamets medarbejdere i det første møde, er at finde ud af hvad problemstillingen er i familien og forsøge at skabe ro og stabilitet i familiens relationelle forbindelser, sådan at de sammen både kan tåle at kigge på deres egen familie og på problemet

Akut-teamet planlægger sammen med familien nye aftaler indenfor de næste 14 dage.

 

Såfremt akut-teamet vurderer, at vanskelighederne i familien er af en sådan fastlåst karakter, at akut-teamet ikke vil kunne bringe parterne sammen, tager akut-teamet omgående kontakt med familiens myndighedsrådgiver, hvor et møde fastlægges sammen med forældrene (evt. den unge), hvor der redegøres for den fastlåste situation i familien - og der sammen med myndigheds-rådgiveren udarbejdes en plan for familien for tiden frem til næste visitationsmøde hvor vis-udvalget kan træffe afgørelse om fremtidig støtte til familien.

 

Sidst opdateret 24.08.2016

Del denne side med verden eller bare en ven på Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn eller mail.

Fandt du siden nyttig?

Rønshoved Skolehjem Strandvej 10 6340 Kruså tlf: 7376 8710 Ronshoved-Skolehjem@Aabenraa.dk