Socialpædagogerne Sydjylland

Kredsformand Finn Harald Rasmussen har været på arbejdspladsbesøg ved Rønshoved Skolehjem.
Læs hvad hans skriver om han oplevelser.

03
092020

ARBEJDSPLADSBESØG - RØNSHOVED SKOLEHJEM

I dag var jeg på arbejdspladsbesøg på Rønshoved Skolehjem i Aabenraa Kommune. Det er et center for børn og unge samt deres familier, hvor træning/behandling og videre støtte til barnet/den unge og familien er hovedopgaven.
Jeg blev taget rigtig imod af de 5 afdelingsledere som viste mig rundt på de forskellige afdelinger i Aabenraa og Rønshoved ved Kruså/Flensborg Fjord.

De enkelte afdelinger fremstår som selvstændige enheder, men det særlige ved Rønshoveds måde at gøre tingene på, er at de prøver at lave en helt særlig helhedsorienteret indsats overfor den enkelte familie - så i samarbejde med familien og rådgiveren strikker Rønshoved tilbuddet sammen på kryds og tværs af afdelinger.
Et anden ting de gerne vil være kendt for er, at de gør det bedste de kan, for at høre på hvad forældre, børn og unge, fortæller dem. Det er ikke altid det lykkes, men viljen er der - og når det lykkes, kan de sammen gøre det bedst muligt for børnene.
Samlet set rummer Rønshoved:
Døgnanbringelser, aflastning og særlig støtte i hverdagen til 6-12 årige. Hyblerne uden personale om natten for 15-23 årige. Et hus til de unge som et forebyggende tilbud til de 14-23 årige. Barndomshjemmet et døgntilbud til de mindre børn. Udsigten er et aflastningstilbud. Familiehuset er tilbud om et midlertidig hjem for en familie. Tilbud om Støttet og overvåget samvær. Familieplejekonsulenterne. Behandlingstilbud er et forebyggende tilbud, som hjælper børn, unge og familier med at få hverdagen til at fungere og komme videre i livet på en god måde. Endvidere er man en del af VISO.

Tak til de fem afdelingsledere, Lea N Hansen, Jan M. Møller, Nicole Eskildsen Johannsen, Eva Nissen og Tina Mecklenburg Van Ewijk for at give mig en grundig rundvisning og indføring i det fantastiske socialpædagogiske arbejde der udføres på alle afdelingerne. Hold op hvor bliver jeg stolt på vores fags vegne.

Med venlig hilsen
Finn Harald Rasmussen, kredsformand