Kontaktråd

Kontaktråd på Rønshoved Skolehjem 2009

Efter nedlæggelse af bestyrelsen for Rønshoved Skolehjem ved Amternes lukning, oprettes kontaktråd efter Rønshoved Skolehjems ønske og Aabenraa Kommunes foranledning.

Formål: Rådgivende funktion i forbindelse med fremtidige projekter og udvikling. Orientering og diskussion / rådgivning af dagligdags problemer. Evt. initiativtager i forhold til projekter.

Interval: 2 møder årligt. Forår og efterår og afholdes om aftenen på Rønshoved Skolehjem.

Økonomi: Udgiftsdækket. Medlemmer af kontaktrådet skal ikke have udgifter, derfor dækkes kørsel, bespisning samt eventuelle udgifter.

Kontaktrådet ønskes oprettet således: Aabenraa Kommunes kommunalbestyrelse tildeler kontaktrådet en repræsentant. Forældrerådet for døgnbørnene vælger en repræsentant fra forældrerådet. Forældrerådet for heldagsskolebørnene vælger en repræsentant fra forældrerådet. Aabenraa Kommunes PPR tildeles en plads i kontaktrådet. Sønderborg, Haderslev og Tønder kommuners forvaltning tilbydes hver en plads i kontaktrådet.Folkeskole-området tilbydes en plads i kontaktrådet. Ungdomsuddannelserne i Aabenraa tilbydes en plads i kontaktrådet.

Medarbejderrepræsentant deltager i kontaktrådet. Forstander Rønshoved Skolehjem deltager i kontaktrådet. Rønshoved Skolehjems sekretær deltager som referent

Begrundelse for kontaktrådets sammensætning: Den kommunale repræsentant udpeges af kommunalbestyrelsen til kontaktrådet og er Rønshoved Skolehjems forbindelse til de politisk valgte organer i Aabenraa Kommune. Døgnbørnenes repræsentant vælges af forældrerådets medlemmer og er døgnbørnenes stemme på Rønshoved Skolehjem. Forældrene er også repræsenteret i Forældrerådet. Heldagsskolebørnenes repræsentant vælges af forældrerådets medlemmer og er Heldagskolebørnenes stemme på Rønshoved Skolehjem. Forældrene er også repræsenteret i Forældrerådet. Både for døgn- og heldagsskolebørnenes repræsentanter gælder, at de samtidig er børnenes repræsentanter. Dette er begrundet i, at heldagsskolebørnenes indskrivningsalder hovedsagelig er fra 6 til 9 år, samt at døgnbørnenes indskrivningsalder er fra 5– 13år. Ved ændring af gennemsnitsalder for både dag- og døgnbørn bør kontaktrådet revurdere om børnene / de unge skal have en repræsentant i kontaktrådet. PPR´s repræsentant skal både være forvaltningens repræsentant samt kunne dække den psykologiske tilgang til problemstillingerne i diskussionerne i kontaktrådet. Udenomskommunale repræsentanter repræsenterer egen kommunes forvaltning, og er med da Rønshoved Skolehjem har forpligtet sig til at varetage den akutte anbringelsesfunktion i forhold til disse kommuner. Historisk set har kommunerne også gjort brug af Rønshoved Skolehjems ydelser, og Rønshoved Skolehjem ses som en naturlig del af disse kommuners beredskab. Folkeskoleområdets repræsentant skal være forbindelsesleddet til tankegangen i normalområdet, specielt i forhold til Rønshoved Skolehjems interne specialskole. Ungdomsuddannelsernes repræsentant skal være med til at formidle og udvikle ideer til styrkelse af børnene / de unges videre uddannelse og efterværn, når de som unge sluses ud fra Rønshoved Skolehjem. Medarbejderrepræsentanten repræsenterer Rønshoved Skolehjems medarbejdere og vælges af disse. Referent er kontorassistent på Rønshoved Skolehjem. Forstanderen er født medlem og er ansvarlig for indkaldelse, dagsorden og referat.

På Rønshoved Skolehjems vegne

Jens Jacob Levring Madsen

Sidst opdateret 24.08.2016

Del denne side med verden eller bare en ven på Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn eller mail.

Fandt du siden nyttig?

Rønshoved Skolehjem Strandvej 10 6340 Kruså tlf: 7376 8710 Ronshoved-Skolehjem@Aabenraa.dk