Børnesamtaler

Barnet fortæller sin egen historie

 

På Rønshoved Skolehjem arbejder vi ud fra en anerkendende og narrativ pædagogik. Den narrative tilgang har som mål at give barnet mulighed for at fortælle sin historie og dermed opleve sig blive set, hørt og forstået.

Børnesamtalen er kernen i denne proces. I åbne og anerkendende samtaler med en tryg voksen får barnet mulighed for uforstyrret at fortælle sin historie med egne ord. Udgangspunktet for børnesamtalerne er et netværkskort, som barnet tegner af sig selv og sine nærmeste familie og venner. Kortet viser, hvem barnet er omgivet af og knyttet til og kan danne grundlag for samtaler om barnets nære relationer og de glæder, bekymringer og konflikter, som er forbundet hermed.

Børnesamtalernes trygge og anerkendende relation bruges også til at skabe fokus på barnets tanker, handlingsmønstre og adfærd, som barnet selv får mulighed for at sætte ord og tanker på.

En historie er aldrig færdig og kan altid fortælles på en ny måde. Ved at arbejde med barnets historie er det muligt at skabe rum til at tale om barnets drømme og håb for fremtiden – og om hvilke forhindringer, som står i vejen for at drømmene kan gå i opfyldelse.

Alle døgnanbragte børn tilbydes børnesamtaler. 
Derudover er der mulighed for, at børn i dagskole har samtaler efter aftale og behov.