Om Rønshoved Skolehjem

På denne hjemmeside præsenteres èn af Aabenraa Kommunes institutioner indenfor Børn og Familie-området. Så selvom vi gerne vil kontaktes og fortælle om os selv, er indgangen til disse tiltag altid gennem socialrådgiverne i Aabenraa Kommunes Børn og Familieafdeling.

De enkelte afdelinger fremstår som selvstændige enheder, men det særlige ved Rønshoveds måde at gøre tingene på, er at vi prøver at lave en helt særlig indsats overfor den enkelte familie - så i samarbejde med familien og rådgiveren strikker vi tilbuddet sammen på kryds og tværs af afdelinger.

Et anden ting vi gerne vil være kendt for er, at vi gør det bedste vi kan, for at høre på hvad forældre, børn og unge, fortæller os. Det er ikke altid det lykkes, men viljen er der - og når det lykkes, kan vi sammen gøre det bedst muligt for børnene.