Pædagogik

At livet det er livet værd

på trods af tvivl og stort besvær

på trods af det der smerter,

og kærligheden er og bli´r

og hvad end hele verden si´r,

så har den vore hjerter.

Respekt og anerkendelse

 

Sådan skriver Jens Rosendal i sin sang ”Du kom med alt det der var dig” fra 1981. Denne sang udtrykker både kærlighed, respekt og anerkendelse af et andet menneske, og det er sådan vi arbejder på Rønshoved Skolehjem. Pædagogikken hviler på et enkelt humanistisk menneskesyn.

 

Kort fortalt er vi en institution for børn i skolealderen – indskrivningsalderen er ca. 5-13 år. Vi har et pædagogisk grundlag – byggende på anerkendende og refleksiv pædagogik. Alle børn tilbydes børnesamtaler i et refleksivt domæne, hvor børnenes egne tanker og forestillinger skal ”forstyrres” af vore spørgsmål, som skal bringe børnene på nye tanker. Vi tilbyder familiebehandling på som forbyggende foranstaltning og som foranstaltning i forbindelse med anbringelse – det vil sige, at der arbejdes med relationerne i familien udfra systemisk teori.

Ligeværd er vigtigt, og derfor skal vi turde bøje i knæene og bruge store ører. Vi skal respektere, at børnene hører sammen med andre og har levet et liv, før vi møder dem.